Vervoersarmoede oplossen met de fiets?

2020-06-30 FC red.

Vervoersarmoede is ook een gecompliceerd maatschappelijk probleem dat een meervoudige aanpak vereist. Stimuleren van fietsen vertegenwoordigt een belangrijk doch bescheiden onderdeel van deze aanpak. […]

Documentaire Mama Agatha

2017-11-20 Arjen Klinkenberg

Buitenlandse vrouwen die in Nederland zijn komen wonen worden met fietsen in verband gebracht om hen uiteindelijk meer bewegingsvrijheid te geven en meer kansen te bieden voor het opdoen van sociale contacten en snellere integratie in de Nederlandse samenleving. […]

Ring-Ring Fiets je Rijk

2017-07-04 Arjen Klinkenberg

De zorgkosten worden hoger en hoger, de welvaartsziektes komen steeds meer voor en we blijven doorgaan met het produceren van fijnstof en andere schadelijke stoffen. Tijd voor een initiatief om reizigers uit de auto en op de fiets te krijgen, bijvoorbeeld gelokt met kortingen op zorgverzekeringen […]

Fietsen op Zuid

2017-06-30 Arjen Klinkenberg

De fiets is het perfecte middel om Rotterdam-Zuid in beweging te houden, als mobiliteitsmiddel, als sociaal mobiliteitsmiddel, als middel voor versterken van de lokale economie en als middel voor het versterken van het leefcomfort en veiligheid in de stad. […]

Fietsen Alle Jaren

2017-06-29 Arjen Klinkenberg

Mensen hebben recht op een leven lang wind door hun haar. Ouderen zijn vaak niet meer mobiel en worden eenzaam, waardoor ze een fietstocht voor in een riksja zeer op prijs stellen. Het biedt ze de mogelijkheid om op plekken te komen waar ze gewoond of gewerkt hebben en leggen in de tussentijd contact met de vrijwilliger die hun rondfietst. Zowel voor de passagiers als voor de vrijwilligers levert het onvergetelijke ervaringen op. […]