Investigating cyclist interaction behavior through a controlled laboratory experiment

TU Delft

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix interaction

Investigating cyclist interaction behavior through a controlled laboratory experiment

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Technische Universiteit Delft

Projectomgeving

Gedrag van fietsers

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Yufei Yuan, Winnie Daamen, Bernat Goni Ros, Serge Hoogendoorn

Trekker Fietscommunity

Serge Hoogendoorn

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Fundamentele kennis over individueel interactiegedrag van fietsers is echter nauwelijks beschikbaar in de literatuur, terwijl deze kennis wel nodig is om stedenbouwkundigen voldoende te kunnen ondersteunen bij het maken van hun plannen.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E5) Sociale cohesie

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

Tegenwoordig is er behoefte aan hulpmiddelen om stedenbouwkundigen te ondersteunen bij het beoordelen van de prestaties van fietsinfrastructuur en het beheren van fietsen en gemengde stromen. Zeer gedetailleerde  fietsverkeersmodellen kunnen worden gebruikt om aan deze behoefte te voldoen. Fundamentele kennis over individueel interactiegedrag van fietsers (die deze modellen moet ondersteunen) is echter nauwelijks beschikbaar in de literatuur. Gedetailleerde fietsverkeersgegevens zijn nodig als we inzicht willen krijgen in het gedrag van fietsersinteracties en het ontwikkelen van goede gedragstheorieën en -modellen.

Van laboratoriumexperimenten is bewezen dat dit een van de meest effectieve manieren is om gedetailleerde verkeersgegevens te verzamelen. Om deze reden is aan de Technische Universiteit Delft een gecontroleerd experiment uitgevoerd om het interactie gedrag van fietsers te onderzoeken.

Dit artikel beschrijft het experimentele ontwerp, de resulterende microscopische fietstrajecten en enkele voorlopige resultaten met betrekking tot een van de meest voorkomende interactiesituaties: de bidirectionele interactie. De voorlopige resultaten laten zien hoe en in welke mate fietsers deelnemen aan een interactie als ze een andere fietser tegemoet komen. Gebleken is dat fietsers een duidelijk zichtbare ontwijkende (botsingsvermijdende) manoeuvre uitvoeren wanneer ze persoonlijk oog in oog met een andere fietser staan. Tijdens deze manoeuvres worden veranderingen in snelheid en verplaatsingen naar de zijkant waargenomen. Fietsers beginnen af te wijken van hun oorspronkelijke pad als ze ongeveer 30 meter van elkaar verwijderd zijn en geven de voorkeur naar rechts uit te wijken.

Bovendien wordt de verwachting van genderverschillen in het fietsgedrag in de literatuur bevestigd: de resultaten tonen aan dat vrouwen over het algemeen langzamer fietsen dan mannen en meer afwijken van hun beoogde paden in persoonlijke ontmoetingen. Meer observaties zullen beschikbaar zijn in de volgende fase van data-analyse.

Uw tags

Gecontroleerd laboratoriumexperiment, Gedrag, Fietsinteractie, Fietspaden, Bidirectionele stromen

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is om duidelijk te maken hoe fietsers op elkaar reageren als ze elkaar tegenkomen op het zelfde fietspad in de andere richting.

In het onderzoek wordt eerst een literatuurstudie gedaan om te onderzoeken wat er bekend is over dit onderwerp en wat er nog aan toegevoegd moet worden met dit onderzoek. Hierna wordt de expirementele opzet secuur gevormd, net als het monitoringplan van het experiment. Vervolgens wordt het onderzoek gestart en volgt na afloop van het experiment de analyse van de dataverzameling om tot goede resultaten te komen.

Organisatie en financiering

TU Delft

Periode en beschikbaarstelling

Het onderzoek is afgerond, en het rapport gepubliceerd in 2018.

Werkpakketten

Er is gebruik gemaakt van een literatuurstudie en van een gecontroleerd experiment.

Toepassingen

Er is een rapport gepubliceerd waarin de aanleiding van dit onderzoek, de beschrijving van dit onderzoek en de resultaten hiervan worden gepresenteerd. Tevens worden hierin aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek om meer kennis te vergaren over dit thema.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Publicatie: “Investigating cyclist interaction behavior through a controlled laboratory experiment”

Betrokken maatschappelijke partijen

TU Delft

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

In toekomstig onderzoek zullen de filmpjes voor alle resterende scenario’s worden verwerkt en geanalyseerd. Het fietsgedrag onder verschillende interactiesituaties (inclusief inhaal- en kruiscenario’s) zal worden onderzocht. Er wordt gestreefd naar algemene gedragsregels voor de interactie van fietsers, die opgesteld kunnen worden met dit onderzoek als goede basis. Daarnaast zal de relatie tussen verschillende typen manoeuvres en de gerelateerde factoren, zoals de breedte van de weg, de afstand tussen fietsers, relatieve snelheden en zelfs oogcontact worden onderzocht.

Links

https://www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/1155

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

TU Delft

Contactgegevens

Serge Hoogendoorn
s.p.hoogendoorn@tudelft.nl