Helpt u mee? – Solar Bike Acceptatie

Blog en oproep van Pauline van den Berg, docent en onderzoeker TU Eindhoven

CO2-uitstoot en luchtverontreiniging door het gemotoriseerd verkeer dragen bij aan de klimaatverandering en hebben negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de kwaliteit van leven in steden. De solar bike is een innovatief en duurzaam alternatief voor de auto, die kan zorgen voor een vermindering van de luchtvervuiling en kan bijdragen aan een gezonde levensstijl. Solar bikes zijn elektrische fietsen met zonnecellen in het wiel, die opgeladen worden door de zon. Hierdoor hebben ze een groen imago en een grotere reikwijdte in vergelijking met reguliere e-bikes.

De solar bike is ontwikkeld door Solar Application Lab in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Segula. Om de Solar bikes grootschalig succesvol te kunnen implementeren is echter meer kennis nodig over de factoren die van invloed zijn op de acceptatie van de solar bike. Bijvoorbeeld, welke rol spelen de kenmerken van de solar bike (o.a. gewicht, prijs), kenmerken van de gebouwde omgeving (kwaliteit van de (fiets)infrastructuur, aanwezigheid van parkeervoorzieningen en openbaar vervoer) en persoonskenmerken in de keuze om een solar bike aan te schaffen en te gebruiken?solar1

Dit wordt onderzocht in het 4TU.Bouw Lighthouseproject Solar Bikes – User Acceptance. Dit project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Solar Application Lab. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, met daarin vragen over de geneigdheid om een solar bike aan te schaffen en vervoermiddelkeuze in verschillende situaties. Vervolgens mogen deelnemers aan het onderzoek de solar bike een week testen. Ten slotte worden ze gevraagd om nog een vragenlijst in te vullen over hun houding en voorkeuren t.a.v. de solar bike.

Analyse van de verzamelde data zal inzicht geven in de percepties en ervaringen van gebruikers van de solar bike, de factoren die van invloed zijn op de acceptatie, het potentiele marktaandeel van de solar bike en de doelgroepen voor wie de solar bike interessant is.

De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor stedelijke beleidsmakers, omdat ze inzicht geven in welke interventies in de gebouwde omgeving kunnen bijdragen aan het bevorderen van het gebruik van elektrische zonnefietsen. Daarnaast biedt het onderzoek handvatten voor productontwikkelaars om de solar bike te verbeteren en te laten aansluiten bij de wensen van de consument. Het stimuleren van de acceptatie en het gebruik van solar bikes gaat de kwaliteit van leven in steden bevorderen.

Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan de vragenlijst in via http://vragen1.ddss.nl/q/SolarBikeNL

Be the first to comment

Leave a Reply