Bikeprint

NHTV Breda

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen: ,
ProjectnaamBikeprint matrix

Bikeprint

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

NHTV Breda

Projectomgeving

Schakel tussen onderzoek en fietsbeleid

Projectonderzoeker of -uitvoerder

NHTV Breda, Dat Mobility

Trekker Fietscommunity

Paul van de Coevering

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Bike PRINT is geïnitieerd met een focus op de ontwikkeling van toegepaste wetenschappelijke kennis op het gebied van duurzame mobiliteit door de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit. Het is oorspronkelijk ontstaan als een demonstratieproject binnen het InterRegIVb project NISTO, waardoor directe samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant mogelijk gemaakt is als mede bedenker en mede initiator van de Bike PRINT.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E4) Milieu

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast technisch
(R4) Toegepast beleidsmatig

Samenvatting

Bike PRINT vertaalt GPS-data van fietsverplaatsingen in duidelijke fietsbeleidsinformatie. De GPSdata worden bijvoorbeeld verkregen via GPS Smartphone apps. Het resultaat van Bike PRINT zijn duidelijke inzichten in onder meer netwerksnelheden, wachttijden bij verkeerslichten, omrijfactoren en druktebeelden. Ook kan inmiddels het effect van aanpassingen en uitbreiding van het fietsnetwerk inzichtelijk worden gemaakt. Daarmee kunnen verkeersbeleidsmakers vanuit gemeten fietsgegevens de infrastructuur optimaliseren. Het systeem is zo opgezet dat het zowel nationaal als internationaal direct kan worden ingezet. Beleidsmakers en adviesbureaus kunnen met behulp van een online analyse toolkit de beleidsinformatie raadplegen, maar ook zelf analyses uitvoeren naar het fietsgebruik in de regio.

Met de ontwikkeling van Bike PRINT komt een nieuwe innovatieve schakel tussen onderzoek en fietsbeleid beschikbaar. Bike PRINT past in lijn van instrumenten voor interactieve planvorming, zoals de mobiliteitsscan en de bereikbaarheidskaart. Het speelt in op de kennisbehoefte van beleidsmakers op het gebied van fietsen en biedt hierbij ondersteuning in de beleidsvorming en in de uitvoering van het fietsbeleid. Het vertaalt GPS-data van fietsverplaatsingen in beleidsrelevante informatie en geeft de gebruiker een gedetailleerd beeld van het actuele fietsgebruik, de netwerkkwaliteit en de fietspotentie (bereikbaarheid). Hiernaast kunnen met Bike PRINT effecten van concrete maatregelen worden voorspeld.

Uw tags

Beleidsinstrument, GPS data, Fietsnetwerk, City planning, Fietsbeleid

Beschrijving 

Doel en opzet

De samenleving kent een aantal grote uitdagingen wat betreft bereikbaarheid, verplaatsingsgedrag en de gevolgen daarvan voor de sociale, ecologische en economische duurzaamheid. De (elektrische) fiets wordt mede daarbij gezien als een kansrijk alternatief voor de auto als het gaat om het verminderen van congestie en het verbeteren van de binnenstedelijke bereikbaarheid. Fietsgebruik is milieuvriendelijk, gezond en helpt de verkeersveiligheid te verbeteren. Bikeprint is een systeem dat data over het verplaatsingsgedrag van mensen kan vertalen naar beleid, met de focus op fietsbeleid.

Organisatie en financiering

Financiering door NHTV Breda

Periode en beschikbaarstelling

2014-heden

Werkpakketten

Bikeprint is een proces dat plaatsvindt na een fase van dataverzameling en voordat er besluiten genomen worden. De data verzameling gaat over GPS data betreffende het verplaatsingsgedrag van mensen. Deze data vormt de input voor bike-PRINT. Tot op heden waren de mogelijkheden om deze data te vertalen naar beleidsrelevante informatie relatief beperkt. Bike PRINT springt in dit gat en vertaalt de GPS data naar objectieve informatie over het gebruik en kwaliteit van het fietsnetwerk. Hiernaast kunnen de effecten van potentiele beleidsmaatregelen worden bepaald.

Op deze manier kan Bikeprint gebruikt worden voor planvorming, monitoring, evaluatie en bijstellen van het beleid.

Toepassingen

Er ontstaan toepassingen als gevolg van het gebruik van Bikeprint in de vorm van beleid, met focus op fietsbeleid.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Factsheet: http://www.bikeprint.nl/download/bikeprint-folder-nl.pdf

Betrokken maatschappelijke partijen

NHTV, provincie Vlaams-Brabant

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Bikeprint is in gebruik en continu in ontwikkeling.

Links

http://www.bikeprint.nl/download/bikeprint-folder-nl.pdf
http://www.bikeprint.nl

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

NHTV Breda

Contactgegevens

Joost de Kruijf
kruijf.j@nhtv.nl

Paul van de Coevering
coevering.p@nhtv.nl