Breaking out by bike: Cycling courses as a means of integration and emancipation

Angela van der Kloof

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Breaking out

Breaking out by bike: Cycling courses as a means of integration and emancipation

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Angela van der Kloof

Projectomgeving

Fietslessen voor buitenlandse vrouwen in Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Angela van der Kloof, Jeroen Bastiaanssen, Karel Martens

Trekker Fietscommunity

Angela van der Kloof

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Fietslessen voor buitenlandse vrouwen zijn een belangrijke hulp in het beter thuis voelen van de vrouwen zelf in Nederland. Ze leren het Nederlandse verkeerssysteem kennen en het bevordert de emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Domeinen

(E5) Sociale Cohesie

Kringen

(C3) Basis

Onderzoekstypen

(R2) Toegepast Wetenschappelijk

Samenvatting

Sinds eind jaren ’80 worden er op diverse plaatsen in Nederland fietslessen gegeven aan buitenlandse vrouwen, op verzoek van de vrouwen zelf. Voor hen is het een manier om zich meer thuis te voelen in Nederland en in het Nederlandse verkeerssysteem is het handig om te kunnen fietsen als je niet over een auto bezit. In dit artikel wordt uiteengezet waarom het juist voor vrouwen handig is om te kunnen fietsen, door in te zoomen op mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen. Daarna volgt meer informatie over waarom vrouwen willen leren fietsen, en hoe fietslessen ingezet kunnen worden als instrument om emancipatie en participatie te bevorderen. Tot slot is er aandacht voor de rol die beleidsmakers kunnen spelen om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Uw tags

Fietslessen, Participatie, Buitenlandse vrouwen, Integratie, Thuisgevoel, Emancipatie

Beschrijving 

Doel en opzet

Doel van dit onderzoek is om de gevolgen te zien van fietslessen voor buitenlandse vrouwen in Nederland, met name op het gebied van emancipatie en participatie.

Organisatie en financiering

N.V.T.

Periode en beschikbaarstelling

2003

Werkpakketten

Het onderzoek is gebaseerd op bestudering van een groep buitenlandse vrouwen die na migratie in Nederland aan het integreren zijn en daarbij fietsles een invloedrijke factor is geweest. Hierbij wordt deze groep als meting gebruikt, met daarnaast onderzoek in mobiliteitspatronen, gedrag en emancipatie als ondersteunende factor om bepaalde verklaringen te kunnen maken.

Toepassingen

Artikel: Breaking out by bike: Cycling courses as a means of integration and emancipation

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Van der Kloof, A. (2003). Breaking out by bike: cycling courses as a means of integration and emancipation. Sustainable Transport, planning for walking and cycling in urban environments, 650-658.

Betrokken maatschappelijke partijen

PM

Gerelateerde projecten

Angela van der Kloof: Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle

Angela van der Kloof: Bicycle Lessons, Activity Participation and Empowerment

Gerelateerde toepassingen

Van der Kloof, A. (2015). Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle. Cycling Cultures, 78-105.

Van der Kloof, A., Bastiaanssen, J., & Martens, K. (2014). Bicycle lessons, activity participation and empowerment. Case studies on transport policy2(2), 89-95.

Vervolgonderzoek

PM

Links

https://www.researchgate.net/publication/281313881_Breaking_out_by_bike_Cycling_courses_as_a_means_of_integration_and_emancipation

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Oegstgeest Courant

Contactgegevens

Angela van der Kloof
a.vanderkloof@mobycon.nl