Fietsen Alle Jaren

Fietsersbond

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
Matrix Fietsen alle jaren
Projectnaam

Fietsen Alle Jaren

 Projecteigenaar

Fietsersbond

Projectomgeving

Verschillende Nederlandse gemeenten

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Fietsersbond

Trekker Fietscommunity

Arjen Klinkenberg

Tweede contact

Saskia Kluit

Trigger

Mensen hebben recht op een leven lang wind door hun haar. Ouderen zijn vaak niet meer mobiel en worden eenzaam, waardoor ze een fietstocht voor in een riksja zeer op prijs stellen. Het biedt ze de mogelijkheid om op plekken te komen waar ze gewoond of gewerkt hebben en leggen in de tussentijd contact met de vrijwilliger die hun rondfietst. Zowel voor de passagiers als voor de vrijwilligers levert het onvergetelijke ervaringen op.

Domeinen

(E5) Sociale cohesie

Kringen

(C3) Basis

Onderzoekstypen

(R5) Vrij en overig

Samenvatting

De Fietsersbond heeft in Nederland verspreiding gegeven aan een succesvol project uit Denemarken. Er is een netwerkorganisatie opgezet, bestaande uit een groot aantal lokale initiatieven, met als doel ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen, weer het gevoel terug te geven van ‘de wind door je haren’.

Inmiddels rijden er zo’n 30 riksja’s rond in bijna 25 Nederlandse gemeenten. Het doel is om in de komende jaren dit alleen maar uit te breiden en op die manier steeds meer ouderen de mogelijkheid krijgen om een rit te maken in hun woonplaats. Nijmegen was de eerste gemeente waar dit project in Nederland van de grond is gekomen, en inmiddels rijden daar al 3 riksja’s rond, maar ook in Leeuwarden rijden er al 3. Op de meeste plekken is het vooralsnog 1 riksja, met een verscheidenheid aan het aantal ritten, aantal vrijwilligers en het aantal passagiers dat hier gebruik van maakt. De passagiers kunnen zo’n rit (laten) boeken via een online boekingssysteem, waarna een lokale coördinator (de ‘riksjef’) zorgt ervoor dat op het gewenste tijdstip een riksja met piloot voor de deur staat. De piloten zijn vooraf door de Fietsschool van de Fietsersbond getraind met betrekking tot de fietstechnische en de gesprekstechnische aspecten. Het idee van Fietsen Alle Jaren is dat de ritten geheel kosteloos zijn, en de financiering om het project lokaal van de grond te krijgen gebeurd door fondsenwerving door de vrijwilligers zelf.

Uw tags

Ouderen, riksja, Fietsersbond, Fietsschool, Eenzaamheid, Mobiliteit

Beschrijving

Doel en opzet

Het doel van dit project is om ouderen die niet meer mobiel zijn en fysiek niet meer in staat zijn om te fietsen op een alternatieve manier toch de wind door hun haren te laten voelen.

Organisatie en financiering

Financiering lokaal door fondsenwerving in de eigen gemeente, gesteund door een groter overkoepelend fonds landelijk.

Periode en beschikbaarstelling

2016 – heden

Werkpakketten

Geïnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden om op drie verschillende manieren bij te dragen aan het project:

  • Als initiatiefnemer: In de eigen woonplaats aan de slag om financiën te vinden om een project te starten, vrijwilligers te werven en te zorgen voor de nodige publiciteit om bekendheid te geven aan Fietsen alle Jaren.
  • Als riksjef: Plaatselijke coördinator van het project die trainingen voor de bestuurders organiseert en de match tot stand brengt tussen binnengekomen verzoeken voor een rit en een vrijwilliger.
  • Als bestuurder: Vrijwilliger die regelmatig tijd heeft om er met de riksja en twee passagiers op uit te gaan.
Toepassingen

Netwerk van vrijwilligers en betrokkenen die ouderen helpen met een rit in de riksja.

Website www.fietsenallejaren.nl

Internationale website over het project in Denemarken http://cyclingwithoutage.org/about/

Overige

PM

Achtergronden

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

PM

Betrokken maatschappelijke partijen

Fietsersbond, FNO (beweging om alleenstaande, thuiswonende ouderen mobiel te houden).

Gerelateerde projecten

Meer Veerkracht, Langer Thuis (FNO). Hierbij worden de alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking geholpen om op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen.

Gerelateerde toepassingen

Website van Meer Veerkracht, Langer Thuis: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/meer-veerkracht-langer-thuis/

Vervolgonderzoek

PM

Links

www.fietsenallejaren.nl

Andere media

Twitter & Instagram: @fietsenallejaren
www.facebook.com/fietsenallejaren

Tekst- en beeldrechten

Fietsersbond

 Contactgegevens

fietsenallejaren@fietsersbond.nl