Het optimaliseren van fietsgedrag in verkeersmodellen

TU Eindhoven & Royal HaskoningDHV

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix

Het optimaliseren van fietsgedrag in verkeersmodellen

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Technische Universiteit Eindhoven

Projectomgeving

Routekeuze van fietsers

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Royal HaskoningDHV & TU Eindhoven

Trekker Fietscommunity

Rens van Overdijk

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Er is veel aandacht voor fiets in verkeersmodellering. Tot op heden ontbrak echter kennis met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen. Ook was onduidelijk wat de verschillen zijn tussen e-bikers en andere fietsers en of er verschillen bestaan tussen motieven en afstanden. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een antwoord gevonden op deze vragen en heeft daarmee ook een theoretische onderbouwing van het gedrag van fietsers gevonden.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Wetenschappelijk

Samenvatting

Uit het onderzoekt blijkt dat het type fietspad, de wegdek kwaliteit en het ontwijken van hellingen op de route meer invloed heeft op de routekeuze van fietsers dan het verkorten van de reistijd met vier minuten. Tevens is inzichtelijk geworden dat de aanwezigheid van een fietsvoorziening veel belangrijker wordt gevonden door e-bikers dan door standaard fietsers en dat het belang van de wegdekkwaliteit groter wordt als de ritafstand toeneemt. Ook de invloed van reistijdverkorting is groter voor woon-werk fietsverkeer dan voor een bestemming met recreatieve doeleinden.
Daarnaast liet het vervoerswijze keuze experiment zien dat route-comfort een positieve invloed heeft op de keuze om te gaan fietsen. De modal split in verkeersmodellen zou dus niet langer moeten plaatsvinden op basis van een statische verhouding tussen de keuze voor de fiets, auto of openbaar vervoer, maar zou moeten worden gerelateerd aan de aanwezige faciliteiten en de kwaliteit van de infrastructuur.

Uw tags

Routekeuze, Fietsgedrag, Denkwijze, Beïnvloeding, Experiment

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de factoren die voor een fietser zijn of haar route bepalen. Welke factoren zijn motiverend en welke juist demotiverend.

Organisatie en financiering

TU Eindhoven

Periode en beschikbaarstelling

Resultaten zijn opgeleverd in maart 2016

Werkpakketten

Het onderzoek is opgezet om de invloed van de omgevingskenmerken te onderzoeken. Er is een keuze experiment opgezet dat via een online enquête is verspreid onder 790 respondenten, waarvan 728 respondenten een bijdrage hebben geleverd. In de experimenten werden de respondenten gevraagd om een keuze te maken tussen verschillende fietsroutes die werden omschreven door reistijd en route-comfort aspecten. Vervolgens zijn deze resultaten geanalyseerd om de conclusies op te kunnen nemen in het rapport.

Toepassingen

Resultaten zijn in een rapport en presentatie opgenomen en kunnen geïmplementeerd worden in fietsverkeersmodellen, zoals in het fietsverkeersmodel AIMSUN voor de gemeente Zwolle gebeurd is.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Presentatie op het PLATOR Colloquium 2016: Het optimaliseren van fietsgedrag in verkeersmodellen.

Betrokken maatschappelijke partijen

PM

Gerelateerde projecten

Dienst Transport Services: Smart & Sustainable Mobility (Royal HaskoningDHV).

Gerelateerde toepassingen

Website Transport Services: Smart & Sustainable Mobility (Royal HaskoningDHV): https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/diensten/transport-services-smart-sustainable-mobility/798

Vervolgonderzoek

Onbekend

Links

https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/royal-haskoningdhv-en-tu-eindhoven-tonen-gedrag-van-fietsers-aan/5682

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Royal HaskoningDHV

Contactgegevens

Rens van Overdijk
rens.overdijk@rhdhv.com