Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle

Angela van der Kloof

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Lessons learned...

Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Angela van der Kloof

Projectomgeving

Alle fietsers in Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Angela van der Kloof

Trekker Fietscommunity

Angela van der Kloof

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Het fietsen in Nederland wordt getypeerd als ‘gender neutraal’, aangezien het door zowel mannen als vrouwen nagenoeg evenveel gedaan wordt. Maar er spelen meer factoren een rol, waardoor juist fietsinfrastructuur gender neutraal lijkt te zijn, hoe zit dit?

Domeinen

(E5) Sociale Cohesie

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R1) Wetenschappelijk

Samenvatting

In internationale artikelen, tijdschriften, websites en literatuur wordt vaak een waardering uitgesproken voor het feit dat in Nederland veel vrouwen fietsen. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd met het feit dat 55% van alle fietsverplaatsingen door vrouwen gedaan wordt. Vervolgens zegt men dat fietsen in Nederland ‘gender neutraal’ is. Als de term ‘gender’ alleen gebruikt wordt in enge zin, refererend aan de verschillen in het aantal fietsverplaatsingen door mannen en vrouwen, dan klopt deze wel. In een breder en realistischer begrip van gender is er aandacht voor verschillen tussen vrouwen en mannen en voor de ongelijke machtsrelaties gebaseerd op die verschillen. In dit boekhoofdstuk wordt  ingegaan op dat bredere perspectief, dat ook aandacht besteed aan leeftijd en etniciteit (intersectionaliteit). Door op deze manier naar de Nederlandse case te kijken is het meer accuraat te zeggen dat de fietsinfrastructuur gender neutraal lijkt te zijn, maar dat het gebruik en imago van fietsen niet gender-neutraal is.

Uw tags

Gender neutraal, fietsinfrastructuur, buitenlands onderzoek, fietsgebruik, imago

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is om te verklaren waar de gender neutraliteit in het fietsen in Nederland te vinden is. Volgens buitenlands onderzoek zit dat in het fietsen zelf, maar de vraag is of het niet meer met imago en gebruik van fietsen te maken heeft, of juist met de infrastructurele kant. Dit onderzoek moet zo kunnen bijdragen aan de verklaring van het hoge percentage fietsverplaatsingen door vrouwen ten opzichte van mannen.

Organisatie en financiering

Het onderzoek is gedaan in combinatie met fietslessen aan immigrante vrouwen in Nederland. Hierdoor werd het een samenwerking tussen verschillende organisaties als het Centrum voor Immigrante vrouwen in Tilburg, fietsdocenten en vrijwilligers wereldwijd zoals Fietsscholen, die voor hulp en inspiratie hebben gezorgd.

Periode en beschikbaarstelling

Onderzoek afgerond in 2015

Werkpakketten

Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen uit de gegeven fietslessen aan immigrante vrouwen in Nederland. Hierbij is data verzameld om een accuraat beeld te vormen over de verschillen tussen fietsende mannen en vrouwen, met voornamelijk de verschillende kenmerken van fietsen getoetst op wel of niet gender neutraal.

Toepassingen

Hoofdstuk Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle in Cycling Cultures.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Van der Kloof, A. (2015). Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle. Cycling Cultures, 78-105.

Betrokken maatschappelijke partijen

Verscheidende fietsdocenten en fietsscholen over de gehele wereld.

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Onbekend

Links

https://www.researchgate.net/publication/318270294_Lessons_learned_through_training_immigrant_women_in_the_Netherlands_to_cyclepdf 

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Mama Agatha / Fadi Hindash

Contactgegevens

Angela van der Kloof
a.vanderkloof@mobycon.nl