Fietsen en de trein: Naar een dubbele schaalsprong in OV-rail en Fiets

Kracht van Utrecht

Domeinen: , , Kringen: Onderzoekstypen: ,
Projectnaam

Matrix Dubbele Schaalsprong Utrecht

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Kracht van Utrecht

Projectomgeving

Regio Utrecht

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Kracht van Utrecht & Fietsersbond

Trekker Fietscommunity

Jan Korff de Gidts

Tweede contact

Tymon de Weger

Trigger

De Fietsersbond, Fietsfilevrij en de Kracht van Utrecht bepleiten een dubbele schaalsprong in het rail- en fietsnetwerk. Deze dubbele schaalsprong is noodzakelijk om de capaciteit van fietsvoorzieningen te vergroten, overvolle steden te ontlasten en de druk op het wegennet te verminderen en kan zo de impasse in het Nederlandse mobiliteitsbeleid doorbreken. Dit ambitieuze plan voor innovatief duurzaam verkeer en vervoer in en rond steden vermindert de negatieve gevolgen van automobiliteit, biedt gezondheidswinst en levert ruimte op in de zich verdichtende steden.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad
(E4) Milieu

Kringen

(C2) Middenveld

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch
(R4) Toegepast Beleidsmatig

 Samenvatting

In het woon-werkverkeer in en rond de stad (actieradius 15 km v.v.) is de (E-)fiets steeds meer het primaire vervoermiddel. De fiets kan nog meer dan nu, de opstap worden naar stadsregionale voorstadstations, waar de reizigers snel overstappen naar andere grotere steden en regio’s. Bovendien blijkt de fiets in de stad het meest kosten-efficiënte vervoermiddel voor de kortere afstanden. Op het ogenblik loopt het fietsgebruik tegen capaciteitsgrenzen aan. Stations- en centrumstallingen staan overvol. Dat is fantastisch nieuws, want de fiets vraagt weinig ruimte, vervuilt niet en is goed voor de conditie van de gebruiker. Er is een schaalsprong nodig in samenhang, kwaliteit en capaciteit van fietsnetwerken om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en extra vraag te genereren. De Rode Loper kan uitgerold in de vorm van een doorfietsnet in de regio. Snelfietsroutes verbinden belangrijke stedelijke kernen en werkgebieden met elkaar op regionaal niveau. Het openbaar vervoer per rail is ruimte-efficiënt en cruciaal voor de langere regionale verplaatsingen naar de economische kerngebieden. De OV-fiets als snel natransport maakt de verplaatsing van deur tot deur vlot en comfortabel.

Belangrijk uitgangspunt voor de dubbele schaalsprong is een betere integratie van intercitynetwerk, sprinters, lightrail/tram, bus en fiets v.v. Vanuit een andere regio is een stad elke tien minuten bereikbaar via “Rai -Poorten” een groot overstapstation op sprinter, lightrail, bus of fiets). Zo’n station is intercitystation of zal dat snel kunnen worden. De totale reistijd in de Brede Randstad is doorgaans minder dan een uur. Belangrijke schakels in de ketenmobiliteit van de stadsregio noemen we RodeLoperpoorten Deze zijn groter in aantal dan de Rail-Poorten (bijvoorbeeld ook hier en daar bij lightrail-tramhaltes), zodat voor alle delen van de stad de fietsafstand naar een railstation maximaal een aantal kilometer is en dus voor de meeste fietsers acceptabel als deel van een ketenreis.
De RodeLoperpoorten en Rail-Poorten leiden tot reistijdwinst (minder mensverliesuren) en comfortwinst. De eenzijdige nadruk op de grote centrale stations wordt verminderd. Een treffend voorbeeld is de reistijdwinst voor reizigers naar de Uithof. Wie reist via station Bunnik en verder gaat op de fiets, wint tussen de 10 en 25 minuten in vergelijking met doorreizen naar Utrecht en daar de bus nemen.

Uw tags

Schaalsprong, OV, Fietsgebruik, Netwerk, RodeLoperpoorten, Knooppunten

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit project is om de impasse in het Nederlandse mobiliteitsbeleid te doorbreken om zo de negatieve gevolgen van automobiliteit te verminderen, gezondheidswinst op te leveren en ruimte te creëren in de verdichtende steden.

Organisatie en financiering

PM

Periode en beschikbaarstelling

Het project is uitgevoerd in 2014.

Werkpakketten

Het project is opgesplitst in verschillende werkpakketten:

  1. Een onderzoek van de Kracht van Utrecht naar de belemmeringen in het mobiliteitsnetwerk op rail en fiets.
  2. De uitwerking van een 2e tram-as naar de Uithof via Vleuten, Leidsche Rijn en de binnenstad van Utrecht.
  3. Zoektocht naar de behoeften om de regio bereikbaar te maken en houden met spoor en fiets.
  4. Meedenken van geïnteresseerde burgers, organisaties en overheden om te reageren op de plannen.
  5. Vraag aan Rijk, provincies, stadsgewesten en gemeenten om de dubbele schaalsprong op te nemen in hun mobiliteitsvisies en investeringsprogramma’s voor de komende periode.
Toepassingen

Een duidelijke analyse van de problemen op het gebied van bereikbaarheid van de regio Utrecht met daarbij een plan om hier goed mee om te kunnen gaan in 2018 en 2028.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Samenvatting dubbele schaalsprong

Presentatie tijdens Railforumbijeenkomst 5 juni 2014

Betrokken maatschappelijke partijen

Movares, Strukton, Kracht van Utrecht, BAM, Fietsersbond, Fiets Filevrij

Gerelateerde projecten

Doorfietsen in Utrecht – Beschrijving doel en totstandkoming Doorfietsnetwerk Utrecht, Fietsersbond Utrecht (2013)

Gerelateerde toepassingen

http://www.krachtvanutrechtinitiatief.nl/joomla/fietsen-in-utrecht/doorfietsnet-stadsregio

Vervolgonderzoek

Onbekend

Links

Click to access Samenvatting-Dubbele-Schaalsprong.pdf

https://docplayer.nl/13885359-De-dubbele-schaalsprong-in-fiets-ov-rail-netwerken-casus-utrecht.html

Click to access brochure-Lightrail-op-de-kaart2040.pdf

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

OV-Magazine

Contactgegevens

Jan Korff de Gidts
infosoesa@gmail.com