Fietsen op Zuid

DRIFT, Fietsersbond & partners

Domeinen: , , Kringen: , Onderzoekstypen: ,
ProjectnaamMatrix Fietsen op Zuid

Fietsen op Zuid

Projecteigenaar

Samenwerking DRIFT, Fietsersbond & partners

Projectomgeving

Rotterdam Zuid

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Kernteam Fietsen op Zuid: Chris Roorda, Hugo van der Steenhoven, Jorn Wemmenhove

Trekker Fietscommunity

Hugo van der Steenhoven

Tweede contact

Jorn Wemmenhove
06-53405758
info@fietsenopzuid.nl

Trigger

De fiets is het perfecte middel om Rotterdam-Zuid in beweging te houden. Naast alleen een middel voor mobiliteit kan de fiets ook worden gebruik voor een toename van sociale mobiliteit door het oplossen van verkeersarmoede, het versterken van de lokale economie door het bevorderen van vakmanschap en ondernemerschap en het verbeteren van de sociale gezondheid en veiligheid door het creëren van een veilige, gezonde, inclusieve publieke ruimte.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E3) Economie
(E5) Sociale cohesie

Kringen

(C2) Middenveld
(C3) Basis

Onderzoekstypen

(R3) Toegepast Technisch
(R5) Vrij (en overige)

Samenvatting

Onder de noemer Fietsen op Zuid bouwen we een netwerk van lokale partijen om de commerciële en maatschappelijke kansen van de fiets te grijpen. We werken aan zowel ‘software’ (lifestyle en educatie) als ‘hardware’ (infrastructuur, buitenruimte en simpelweg toegang tot een werkende fiets). Het eerste half jaar gaan we gelijk samen met de verschillende betrokkenen op Zuid aan de slag met het opbouwen van een lokaal netwerk en het gericht uitproberen van ingrepen. Al doende vormen we het programma verder: we bouwen een sterk netwerk, initiëren projecten, starten samenwerking met onderzoekers en vinden verdere financiering.

Fietsen op Zuid is een innovatielab dat buiten de gemeente staat, maar er wel sterk mee verbonden is. Om de aansluiting bij verschillende sectoren binnen de gemeente te verzekeren en de impact van het programma te vergroten, verwachten we ook van de gemeente een belangrijke inzet. Fietsen is meer dan een mobiliteitsvraagstuk. Om thema’s als gezondheid, economie, ruimtelijke planning, etc. onderdeel te maken van Fietsen op Zuid is de gemeente Rotterdam nauw betrokken bij het programma.

We zetten samen met lokale actoren enkele kort en krachtige (pilot)projecten op. Deze projecten leiden tot lokale impact, en dragen tegelijk bij aan zichtbaarheid, eigenaarschap en beter begrip hoe het fietsgebruik bevorderd kan worden. We spelen in op lokale energie en kansen, plannen kunnen dit eerste half jaar dus nog aangepast worden. Pilots: Fietsvriendelijke Scholen, kinderen weer op de fiets naar school. Fiets mee: 500 vrouwen gaan in gezamenlijk een fietstocht houden op Zuid, de meeste kunnen nu nog niet fietsen. En de wijkaanpak.

Uw tags

Netwerk van lokale partijen, Rotterdam Zuid, software & hardware, innovatie, breed vraagstuk

Beschrijving

Doel en opzet

Het doel is om een netwerk van lokale partijen op te bouwen om de commerciële en maatschappelijke kansen van de fiets te grijpen. Resultaten zijn zichtbaar in software (lifestyle en educatie) als hardware (infrastructuur, buitenruimte en toegang tot de fiets).

Organisatie en financiering

Gemeente Rotterdam

Periode en beschikbaarstelling

2016 – heden

Werkpakketten
  1. Opbouwen van een sterk netwerk van lokale partijen
  2. Samenwerking starten met onderzoekers om meer kennis te vergaren
  3. Partijen benaderen om in te springen voor de financiering
  4. Initiëren van verschillende projecten om de maatschappelijke kansen van de fiets aan het licht te brengen en te benutten

Toepassingen

Website www.fietsenopzuid.nl

Meerdere projecten die zijn begonnen als initiatief van Fietsen op Zuid: Bikepark, Fietsvriendelijke scholen, Kinderfietsen, Fietsreparatieweek en Cyclehack.

Overige

Programma staat nog in de kinderschoenen en het moet eerst enkele tijd gaan lopen voordat de uitkomsten van de projecten duidelijk worden.

Achtergronden

Aanvullingen

Het onderzoek en gepubliceerde rapport Fietsen op Zuid van de Fietsersbond werd geschreven door Hugo van der Steenhoven en Jorn Wemmenhove. Zij zijn naar aanleiding van dit rapport verder gegaan met het project om het ook in praktijk te brengen in kleine sub-projecten, met hulp van betrokkenen op lokaal gebied.

Publicaties en referenties

PM

Betrokken maatschappelijke partijen

Gemeente Rotterdam, lokale ondernemers, Fietsersbond

Gerelateerde projecten

Onderzoek van de Fietsersbond ‘Fietsen op Zuid: In beweging voor een nieuwe fietscultuur’ uit 2015.

In 2012 schreef Jeroen Bastiaanssen zijn masterthesis voor de opleiding Planologie met de titel ‘Vervoersarmoede op Zuid’ aan de universiteit van Nijmegen, waarin hij verklaringen zocht voor de mate waarin verplaatsingsmogelijkheden van invloed zijn op de arbeidsre-integratie van werklozen.

Van 29 februari tot 11 maart organiseerde de Hogeschool Rotterdam een internationale projectweek waarin studenten industrieel ontwerpen uit Rotterdam, Kortrijk en Cardiff dienst- en productconcepten ontwikkelden om het fietsen op Zuid te stimuleren.

Artikel: http://www.fietsenopzuid.nl/2016/03/08/internationale-fietsenrekken-voor-oud-charlois/

Gerelateerde toepassingen

Rapport van de Fietsersbond ‘Fietsen op Zuid: In beweging voor een nieuwe fietscultuur’ is online te vinden op https://issuu.com/wearebecause/docs/fietsen_op_zuid-20151218

Masterthesis ‘Vervoersarmoede op Zuid’ (2012) Jeroen Bastiaanssen: http://www.ser.nl/~/media/files/internet/educatie/scriptieprijs/scriptieprijs-2014/jeroen-bastiaanssen-master-thesis-volledig.ashx

Vervolgonderzoek

Het onderzoek is nog lopende. In de komende periode zullen er steeds nieuwe projecten worden opgestart om het uiteindelijke doel te kunnen bewerkstelligen.

Links

www.fietsenopzuid.nl
Filmpje over een van de projecten die bij Fietsen op Zuid horen: www.fietsenopzuid.nl/media

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Fietsen op Zuid

 Contactgegevens

Jorn Wemmenhove
info@fietsenopzuid.nl
06-53405758

Hugo van der Steenhoven
hugo@hugocycling.nl