Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle

Angela van der Kloof

Domeinen: Kringen: Onderzoekstypen:
ProjectnaamMatrix Lessons learned...

Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle

Projecteigenaar, of -opdrachtgever

Angela van der Kloof

Projectomgeving

Alle fietsers in Nederland

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Angela van der Kloof

Trekker Fietscommunity

Angela van der Kloof

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Het fietsen in Nederland wordt getypeerd als ‘gender neutraal’, aangezien het door zowel mannen als vrouwen nagenoeg evenveel gedaan wordt. Maar er spelen meer factoren een rol, waardoor juist fietsinfrastructuur gender neutraal lijkt te zijn, hoe zit dit?

Domeinen

(E5) Sociale Cohesie

Kringen

(C3) Basis

Onderzoekstypen

(R2) Toegepast Wetenschappelijk

Samenvatting

In internationale artikelen, tijdschriften, websites en literatuur wordt vaak een waardering uitgesproken voor het feit dat in Nederland veel vrouwen fietsen. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd met het feit dat 55% van alle fietsverplaatsingen door vrouwen gedaan wordt. Vervolgens zegt men dat fietsen in Nederland ‘gender neutraal’ is. Als de term ‘gender’ alleen gebruikt wordt in enge zin, refererend aan de verschillen in het aantal fietsverplaatsingen door mannen en vrouwen, dan klopt deze wel. In een breder en realistischer begrip van gender is er aandacht voor verschillen tussen vrouwen en mannen en voor de ongelijke machtsrelaties gebaseerd op die verschillen. In dit boekhoofdstuk wordt  ingegaan op dat bredere perspectief, dat ook aandacht besteed aan leeftijd en etniciteit (intersectionaliteit). Door op deze manier naar de Nederlandse case te kijken is het meer accuraat te zeggen dat de fietsinfrastructuur gender neutraal lijkt te zijn, maar dat het gebruik en imago van fietsen niet gender-neutraal is.

Uw tags

Gender neutraal, fietsinfrastructuur, buitenlands onderzoek, fietsgebruik, imago

Beschrijving 

Doel en opzet

Het doel van dit onderzoek is te laten zien dat het fietsen in Nederland niet gender neutraal is; het is verschillend voor mannen en vrouwen en voor verschillende leeftijden en etniciteit. Aan de hand van de case van fietslessen aan vrouwen wordt dit thema verder uitgediept.

Organisatie en financiering

Het onderzoek is gebaseerd op jarenlange ervaring met fietslessen aan migranten en vluchtelingen vrouwen in Nederland, aangevuld met samenwerkingen met verschillende organisaties in Nederland die fietslessen aanbieden, fietsdocenten en vrijwilligers wereldwijd zoals Fietsscholen. Daarmee is er een informeel netwerk ontstaan dat elkaar steunt en inspireert.

Periode en beschikbaarstelling

Onderzoek afgerond in 2015

Werkpakketten

Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen uit de gegeven fietslessen aan migranten en vluchtelingen vrouwen in Nederland. Hierbij is data verzameld om een accuraat beeld te vormen over de verschillen tussen fietsende mannen en vrouwen, met voornamelijk de verschillende kenmerken van fietsen getoetst op wel of niet gender neutraal.

Toepassingen

Hoofdstuk Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle in Cycling Cultures.

Overige

PM

Achtergronden 

Aanvullingen

PM

Publicaties en referenties

Van der Kloof, A. (2015). Lessons learned through training immigrant women in the Netherlands to cycle. Cycling Cultures, 78-105.

Betrokken maatschappelijke partijen

Verscheidende fietsdocenten en fietsscholen over de gehele wereld.

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Onbekend

Links

https://www.researchgate.net/publication/318270294_Lessons_learned_through_training_immigrant_women_in_the_Netherlands_to_cyclepdf 

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Angela van der Kloof

Contactgegevens

Angela van der Kloof
a.vanderkloof@mobycon.nl