E-Bike pilot scholieren en studenten

Groningen Bereikbaar

Domeinen: , Kringen: Onderzoekstypen:
Matrix E-bike PilotProjectnaam

E-Bike pilot scholieren en studenten

Projecteigenaar

Groningen Bereikbaar

Projectomgeving

CSG Augustinus, CSG Wessel Gansfort, Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen

Projectonderzoeker of -uitvoerder

Groningen Bereikbaar

Trekker Fietscommunity

Luuk van Dijk

Tweede contact

Fietscommunity

Trigger

Een van de maatregelen om de overvolle bussen en treinen richting Groningen te ontlasten, is het stimuleren van scholieren en studenten om met de e-bike naar school te gaan. Het gebruik van de e-bike vergroot de actieradius waarbinnen de leerlingen fietsend naar school kunnen reizen. Een pilot moet uitwijzen hoe studenten en scholieren aankijken tegen het reizen naar school per E-bike.

Domeinen

(E1) Effectieve mobiliteit
(E2) Efficiënte stad

Kringen

(C1) Bovenbouw

Onderzoekstypen

(R2) Toegepast wetenschappelijk

Samenvatting

Om de overvolle bussen en treinen richting Groningen te ontlasten, is het van belang scholieren en studenten te enthousiasmeren voor andere vervoerskeuzes, zoals de e-bike. Met een e-bike hebben degenen die anders ‘te ver’ van hun onderwijsinstelling afwoonden, een goed alternatief voor het openbaar vervoer. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste deelnemers fietsen op de e-bike leuk, gemakkelijk en ‘snel’ vinden. Dat de e-bike beter is voor het milieu dan het OV wordt ook als een voordeel gezien door een grote groep WO-studenten. Ook geven de meeste deelnemers aan de e-bike niet suf of vooral voor ouderen en senioren te vinden. Daarmee wordt de e-bike een aantrekkelijk alternatief voor het OV.

De meeste deelnemers zouden de elektrische fiets willen aanschaffen als hij goedkoper zou zijn of financiering mogelijk is. Bijvoorbeeld via een leaseconstructie met een vast bedrag per maand. Na de pilot konden deelnemers een e-bike goedkoper aanschaffen. Circa 10% van de scholieren (voortgezet onderwijs) en 7% van de WO-studenten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Uw tags

E-Bike, studenten, jongeren, pilot, ontlasten OV, Groningen

Beschrijving

Doel en opzet

Het doel van dit project is om er via een pilot onder 170 studenten en scholieren achter te komen hoe deze groep jongeren denkt over het gebruik van de e-bike bij verkeer van huis naar school. Tevens moeten jongeren via dit project kennis gaan maken met de e-bike, om uiteindelijk het gedrag zo te veranderen dat zij voortaan de e-bike kiezen boven het nu al overvolle openbaar vervoer in de stad Groningen.

In het najaar 2014 en voorjaar 2015 hebben we daarom in onze regio een pilot gehouden, waarin 170 scholieren en studenten een maand lang de e-bike hebben gebruikt om naar hun opleiding te fietsen. Om de ritten te kunnen registreren is een GPS-tracking systeem ingezet. De deelnemers (en hun ouders) hebben vervolgens een enquête ingevuld. Gedurende de proefperiode konden elke maand maximaal 40 scholieren en studenten een e-bike uitproberen. Voorwaarde was wel dat je meer dan 6 km van school woont en doorgaans met de bus of trein naar school reist. De e-bike pilot is in de eerste drie maanden uitgevoerd op het HBO en VO. In de laatste drie maanden is de pilot uitgevoerd op het MBO en WO. Aanmelden ging via de school, waar ook de e-bike klaar stond. Deelnemers konden na afloop gebruik maken van een ‘early bird actie’ waarmee zij een e-bike goedkoper konden aanschaffen.

Organisatie en financiering

De marktpartij Mobilys heeft een ‘full service operational lease’ verzorgd. Dit betekent zowel de levering van de fietsen, het onderhoud, de verzekering en pechhulp, GPS tracking als het uitzetten van enquêtes onder scholieren, studenten en ouders.

Periode en beschikbaarstelling

Najaar 2014 – voorjaar 2015

Werkpakketten
  1. Allereerst werd door de scholen zelf op verschillende manieren werving van geïnteresseerde scholieren en studenten gedaan, door middel van een brief, kraampje in de aula, posters, digitale schermen, sociale media en diepte-interviews.
  2. Na aanmelding konden gedurende een halfjaar per maand maximaal 40 scholieren en studenten een e-bike uitproberen, waarna met GPS-tracking en een enquête de benodigde informatie werd verzameld.
Toepassingen

De pilot onder scholieren en studenten heeft een rapport opgeleverd, en heeft er voor gezorgd dat een aantal van de pilotstudenten en scholieren een e-bike (met korting door het project) hebben aangeschaft.

Overige

PM

Achtergronden

Aanvullingen

Groningen is een echte studentenstad, met ruim 77.000 studenten op het MBO, HBO en de universiteit. Ongeveer 30% woont buiten de stad. Zij reizen elke dag naar hun onderwijsinstelling in de stad Groningen. In deze stad gaan ook circa 13.500 scholieren naar hun middelbare school. Ongeveer 25% woont buiten de stad Groningen. De treinen en bussen zitten in de spits overvol. Het merendeel zijn scholieren en studenten. In de regio Groningen-Assen werken onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, overheden en het bedrijfsleven samen rond het thema Onderwijs & Bereikbaarheid. Ons gezamenlijk doel is om alle werknemers, scholieren en studenten op het juiste moment, snel en veilig op hun schoollocatie te krijgen, terwijl het tegelijkertijd minder druk is op de weg en in het openbaar vervoer. Door de groepen reizigers -waar mogelijk- uit elkaar te halen, zitten er minder mensen tegelijkertijd in de bus en trein. Huidige, maar ook nieuwe reizigers worden beter verspreid over de spitsuren. We kunnen de OV-capaciteit dan beter benutten en betaalbaar houden, en de reiziger heeft minder kans op een overvolle trein of bus.

Publicaties en referenties

– Onderzoeksrapport Pilot ‘E-bike scholieren & studenten’ (28 januari 2016)
– Persbericht resultaten e-bikepilot in regio Groningen: Studenten en scholieren graag op e-bike naar school (4 februari 2016)

Betrokken maatschappelijke partijen

Onderwijsinstellingen en studenten en scholieren in Groningen: CSG Wessel Gansfort en CSG Augustinus (VO), Noorderpoort en Alfa College (MBO) Hanzehogeschool (HBO) en Rijksuniversiteit Groningen (WO). Bedrijfsleven, overheden (provinciaal en regionaal en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), vervoerders en het OV-bureau Groningen Drenthe.

Gerelateerde projecten

PM

Gerelateerde toepassingen

PM

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek kan worden opgedeeld in 3 belangrijke hoofdzaken:

  • Het maken van een verdiepingsslag met de stakeholders onder leiding van gedragsexperts om meer inzicht te krijgen in bepaalde thema’s (onder meer veiligheid en financiën).
  • Het ontwikkelen van een business case door studenten en scholieren, waarbij een uitvraag wordt gemaakt voor marktpartijen. Drie studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Niek Velthausz, Daniel Harding en Floor Wielinga, hebben in opdracht van Groningen Bereikbaar onderzoek gedaan naar de potentie van de e-bike voor scholieren en studenten. Het doel van deze opdracht was het ontwikkelen van een business case voor een dienst en/of product, waardoor vanaf het schooljaar 2016-2017 dagelijks ten minste 150 scholieren en studenten in de ochtendspits met de e-bike naar school reizen in plaats van met de trein. Het onderzoek was in het kader van Beter Benutten Regionaal Spoor. Lees het rapport ‘Groen licht voor gezond reizen: De potentie van de e-bike onder studenten en scholieren in Groningen’ (26 april 2016)
  • Het doen van een uitvraag aan de markt. Leveranciers worden gevraagd om met een e-bikedienst of -product te komen.
Links

https://www.groningenbereikbaar.nl/acties/e-bike-pilot-scholieren-studenten RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/140463/Proef-met-e-bikes-voor-scholieren-van-start

Andere media

PM

Tekst- en beeldrechten

Groningen Bereikbaar

 Contactgegevens

info@sacgroningen.nl